Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací.
Rozumím
RK Evropa
MENU

Úspěšný rok 2021 s EVROPA investičním fondem

1. 4. 2022

EVROPA Investiční Fond SICAV a.s. a jeho EVROPA realitní a investiční podfond staví na zkušenostech společností EVROPA realitní kancelář založené v roce 1998 a také EVROPA Development, která má za sebou jak rekonstrukce činžovních domů, tak developerskou výstavbu. Investice doporučuje Investiční výbor obsazený odborníky na nemovitosti, finance, investice a právo. Členové investičního výboru jsou zároveň investory a akcionáři fondu. Fond podléhá dohledu České národní banky. Minimální investice do fondu je 1 mil. Kč.

Fond si klade za cíl dosáhnout v dlouhodobém horizontu zhodnocení svěřených prostředků. Očekávaný výnos je 8-12 % p.a. Zisk realizujeme výhodným nákupem nemovitostí. Dále pak zajištěním výstavby, rekonstrukcí a nástaveb domů. Zakladatelé fondu vždy investují společně s investory!

Zhodnocení je realizováno:
1.Dlouhodobým pronájmem vlastněných nemovitostí.
2.Výhodnou investicí do nemovitostí se stavebním povolením.
3.Technickým zhodnocením investice tj. vlastní výstavbou.
4.Růstem hodnoty nemovitostí v prestižních lokalitách.

https://www.evropa-fond.cz/

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a proto není vhodná ke krátkodobé spekulaci. Případní investoři by měli zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jako i v poplatcích a nákladech fondu. Informace uvedené mají pouze informativní charakter.

Autor: Tomáš Fiřtík