Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací.
Rozumím
RK Evropa
MENU

Zákon o realitním zprostředkování dnes vyhlášen ve Sbírce zákonů

17. 2. 2020

AKTUALITA

Dnes byl ve Sbírce zákonů pod číslem předpisu 39 vyhlášen Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Účinnost zákona nastane 15. dnem po vyhlášení, tedy k 3.3.2020.

Zásadní změny v kostce.

Realitní zprostředkování v režimu vázané živnosti
Dle nového zákona se podnikání v realitách stává vázanou živností, k jejímuž provozování bude nutná odborná kvalifikace. Realitní makléři musí splnit podmínky vzdělání, praxe, nebo složit zkoušku odborné způsobilosti.

Zkouška odborné způsobilosti
Autorizujícím orgánem zkoušek je Ministerstvo pro místní rozvoj, které vydává standardy pro průběh zkoušek. Uchazeč zkoušek odborné způsobilosti obdrží osvědčení o absolvování a složení zkoušek na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a to dle podmínek zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí.

Ambicí realitní sítě EVROPA je mít v rámci akreditačního kurzu Business Academy Evropa zakončeného zkouškou odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M) prozkoušené všechny franchisanty sítě a realitní makléře, a to bez ohledu na délku praxe.

Bezúhonnost
Podmínkou pro získání vázané živnosti je prokázání bezúhonnost - „čistého rejstříku trestů“ jak pro samostatné realitní zprostředkovatele, tak i pro statutární orgány právnických osob a dokonce i společníky těchto právnických osob. Tato podmínka platí v průběhu celé doby výkonu činnosti.

Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje písemnou formu
Zákon vyžaduje v rámci vztahu s klientem uzavírat smlouvy v písemné formě. Tato povinnost je v rámci bezpečnosti klientů velmi významná. V rámci softwaru realitní sítě EVROPA nebude možné od 15. 2. 2020 zadávat k inzerci zakázky bez uzavřených zprostředkovatelských smluv.

Povinné pojištění
Realitní zprostředkovatel musí být ze zákona pojištěn pro případ náhrady škody způsoben výkonem své činnosti. Nesplnění této povinnosti podléhá pokutě za přestupek až do výše 1 000 000 Kč. 
 
Úschova kupních cen
Zpřísnění podmínek úschov peněžních prostředků u realitního zprostředkovatele je zásadní pozitivní posun v rámci bezpečnosti transakce toku peněžních prostředků klientů. V případě, že se realitní zprostředkovatel rozhodne poskytovat úschovu, tedy úschovu za účelem zajištění plnění např. z kupní smlouvy, musí splnit přísné podmínky. Realitní zprostředkovatel je oprávněn úschovu poskytnout pouze na základě výslovné žádosti klienta v písemné formě na samostatné listině. Povinností je vedení evidence úschov a o každé úschově učinit záznam splňující podmínky uvedené v zákoně.
Dále je pak stanoveno, že úschovní účet musí být zřízen u banky se sídlem nebo pobočkou v ČR a pro každého uschovatele musí být účet samostatný. V této souvislosti došlo i ke změně zákona o bankách a úchova u realitního zprostředkovatele se tímto posunula de facto na roveň úschovy poskytnuté advokátem či notářem, alespoň co do splnění podmínek. Advokáti a notáři musí o úschovách peněz vést podrobnou evidenci a hlásit každou úschovu na příslušnou profesní komoru. Tuto povinnost zatím zákon pro realitní zprostředkovatele nezavádí.

Tomáš Fiřtík
Ředitel pobočkové sítě

Autor: Tomáš Fiřtík