Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací.
Rozumím
RK Evropa
MENU

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnosti, které provozují realitní činnost pod obchodní značkou EVROPA realitní kancelář (dále jen „Realitní zprostředkovatelé“) a které jsou povinnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“), zřizují Vnitřní oznamovací systém za účelem oznamování možných protiprávních jednání.

Vnitřní oznamovací systém je určen zaměstnancům Realitních zprostředkovatelů a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Realitní zprostředkovatele dozvěděli o protiprávním jednání, které:

a) má znaky trestného činu,
b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Účelem vnitřního oznamovacího předpisu je zajistit ochranu oznamovatelům, kteří v dobré víře upozorní na jednání, o kterém se domnívají, že je v rozporu s právními předpisy. Prioritou je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Oznámení může podat fyzická osoba, která v dobré víře podala oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděla v souvislosti s výkonem práce nebo obdobné činnosti pro Realitního zprostředkovatele.  Fyzická osoba, která je zaměstnancem Realitního zprostředkovatele nebo která je pro Realitního zprostředkovatele činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Prací nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:

  1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  2. služba,
  3. samostatná výdělečná činnost,
  4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  6. plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  7. správa svěřeneckého fondu,
  8. dobrovolnická činnost,
  9. odborná praxe nebo stáž,
  10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

Oznamovatelé dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů. Nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ) nebo příslušné profesní komory.

Oznamovatelé mohou oznámení podat ústné nebo písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznámení je možné podat příslušné jmenované osobě:

1) Písemně doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“, na které je uvedeno „Neotevírat, důvěrné“ vždy k rukám příslušné osoby zaslanou na adresu sídla Realitního zprostředkovatele.
2) Elektronicky na e-mailovou adresu zřízenou k přijímání oznámení.
3) Telefonicky na telefon příslušné osoby.

Příslušná osoba je osoba, která je určena Realitními zprostředkovateli k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně, písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení je možné podat prostřednictvím příslušné osoby daného Realitního zprostředkovatele. Jejich kontakty jsou uvedeny na webové stránce https://www.rkevropa.cz/pobocky vždy v kontaktech u jednotlivých Realitních zprostředkovatelů.

Realitní zprostředkovatelé vylučují dle § 9 odst. 2 ZOO přijímání oznámení od osoby, která pro Realitní zprostředkovatelé nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Nejnovější nemovitosti

5 803 000 Kč
Počet obrázků4
Prodej bytu o dispozici 2+1 a podlahové ploše 73,5 m²
Fryčajova, Brno, okres Brno-město
6 300 000 Kč
Počet obrázků23
Prodej rodinného domu o velikosti 169 m2 s celkovým pozemkem 1529 m2 v obci Nový Přím
Nový Přím, Dolní Přím, okres Hradec Králové
9 998 000 Kč
Počet obrázků10
Prodej mezonetového bytu 3+kk 80,67m2
Magistrů, Praha, okres území Hlavního města Prahy
28 890 000 Kč
Počet obrázků20
Prodej tří podlažního rodinného domu 296 m2(3 bytové jednotky), terasa, prostorný sklep, dvougaráž, zahrada, 2 balkony, Vejražkova Praha 5, Košíře
Vejražkova, Praha, okres území Hlavního města Prahy
17 000 Kč za měsíc
Počet obrázků7
Pronájem bytu 3+1 o velikosti 96 m2 v Hradci Králové na Ulrichově náměstí
Ulrichovo náměstí, Hradec Králové, okres Hradec Králové
4 298 000 Kč
Počet obrázků10
Prodej bytu 60 m2 Vrchlabí Liščí kopec
Na Výšině, Vrchlabí, okres Trutnov
1 499 Kč za m2
Počet obrázků14
Prodej pozemku 2000 m2 v obci Mostek
, okres Trutnov
12 000 Kč za měsíc
Počet obrázků11
Pardubice, Trnová, Jozefa Gabčíka, byt 2+1, plocha bytu vč. sklepa 63,32 m2, 2x terasa, pronájem
Jozefa Gabčíka, Pardubice, okres Pardubice
14 000 Kč za měsíc
Počet obrázků8
Pronájem byt 2+kk, 52m2, 3.NP, U Borského parku, Plzeň
U Borského parku, Plzeň, okres Plzeň-město
13 255 000 Kč
Počet obrázků26
Prodej rodinného domu s bazénem, dvougaráží a jižně orientovanou zahradou
Stradonice, Nižbor, okres Beroun
2 500 Kč za měsíc
Počet obrázků6
Pronájem garáže 17m2, České Údolí, Plzeň
, okres Plzeň-město
4 498 000 Kč
Počet obrázků12
Prodej bytu 2+1, 78 m2, Vrchlabí
Komenského, Vrchlabí, okres Trutnov
4 590 000 Kč
Počet obrázků13
Prodej bytu 2+1 v centru Pardubic
Dašická, Pardubice, okres Pardubice
19 800 Kč za měsíc
Počet obrázků8
Pronájem bytu 1+kk, 33,2 m2, 4. NP, sklep, OV, Peckova, Praha 8 - Karlín
Peckova, Praha, okres území Hlavního města Prahy
17 900 000 Kč
Počet obrázků13
Luxusní vila se zahradou
Vilová, Panenské Břežany, okres Praha-východ
19 450 000 Kč
Počet obrázků22
Prodej luxusního domu v blízkosti Prahy
Oleška, okres Praha-východ

Mapa poboček