Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací
Rozumím
RK Evropa
MENU

Prezident republiky podepsal zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

21. 9. 2020

Prezident republiky podepsal zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Poslanci 15. září 2020 definitivně potvrdili zákon č. 386/2020 Sb. o zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých, na základě kterého dochází i ke změnám v zákonu č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů a některých dalších souvisejících zákonných předpisů. Prezident republiky 18. září 2020 tento zákon podepsal.

Daň z nabytí nemovitosti platili kupující ve výši 4 % z pořizovací ceny nemovitosti, a to vždy do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

Zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Povinnost platit daň zaniká zpětně od 1. prosince 2019. Týká se to tedy všech, kteří dokončili vklad na katastru v prosinci 2019 nebo později.

Na případy, na které dopadá zrušení daně zákonem, se dosud vztahoval generální pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a placení této daně. Kdo tedy tohoto pardonu využil, tak se již přiznáváním ani placením daně z nabytí nemovitých věcí nemusí zabývat. Kdo daň uhradil a vztahuje-li se na něj zrušení, může nyní požádat o vrácení této daně (podáním žádosti o vrácení přeplatku na dani).

Příklad:

Návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy byl doručen Katastrálnímu úřadu během listopadu 2019:

a) Katastrální úřad vklad povolil (rozhodl o povolení vkladu) např. k 26.11.2019 se zpětnými právními účinky - lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 29.2.2020 a zrušení daně není možné zpětně uplatnit.

b) Katastrální úřad vklad povolil (rozhodl o povolení vkladu) v prosinci 2019, např. k 1.12.2019 se zpětnými právními účinky - lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31.3.2020 a daň je zpětně zrušena. Pokud daň kupující uhradil, bude mu na základě žádosti vrácena. 

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Změna lhůty pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

Dosud byl osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, pokud lhůta od nabytí nemovitosti a jejího prodeje přesáhla 5 let, nově bude tato lhůta 10 let. Podle přechodného ustanovení se bude tato nová lhůta vztahovat na prodej nemovitosti nabyté od 1.1.2021. Osvobozen příjem zůstane, pokud ho poplatník použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

Změna uplatnění odpočtu úroků z úvěrů

Maximální výše odpočtu úroků z daňového základu bude snížena ze stávajících 300.000 Kč na 150.000 Kč.

Limit 300.000 Kč se použije na úroky zaplacené z úvěrů poskytnutých před 1.1.2021 a to po celou dobu splácení tohoto úvěru. Stejný limit se použije rovněž u úroků z úvěrů, kterými budou refinancovány úvěry poskytnuté před 1.1.2021.

Nyní už zbývá jen formální vyhlášení novely ve Sbírce zákonů a lze tedy počítat s tím, že účinnost nastane 1.1.2021.


Tomáš Fiřtík
Ředitel pobočkové sítě

Autor: Tomáš Fiřtík