Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací
Rozumím

MENU

§ Zákon o realitním zprostředkování

12. 10. 2016

Za poslední tři roky se toho o novém „realitním zákonu“ napsalo a napovídalo dost. Až nyní však známe návrh zákon v paragrafovaném znění, dokonce jeho verzi po zapracování, respektive nezapracování některých připomínek. Teď je jeho osud v rukou vlády, pro kterou k předložené verzi návrhu Ministerstva pro místní rozvoj připravují svá stanoviska pracovní komise LRV (legislativní rady vlády).  To ještě může podobu návrhu pozměnit. Zřejmě nikoli však zásadně.

Zmiňme zásadní změny, které zákon připravuje. Tou zásadní je skutečnost, že se realitní zprostředkování má stát tzv. vázanou živností. Stručně řečeno, po té, co tento zákon nabude účinnosti, již nebude možné, aby kdokoli vykonával činnost zprostředkovatele. Výkon této profese bude podmíněn splněním řady podmínek. Vyjmenujme si alespoň ty hlavní.

Seznam odborně způsobilých osob
Každý realitní makléř bude oprávněn k výkonu realitní činnosti pouze tehdy, bude-li zapsán na seznamu odborně způsobilých osob.

Ministerstvo do seznamu zapíše FO:
a) které bylo vydáno osvědčení o odborné způsobilosti,
b) která získala osvědčení o získání profesní kvalifikace obchodník s realitami podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
c) které byla uznána odborná kvalifikace pro povolání realitní makléř podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, pokud
o zápis tato osoba požádá a doloží kopii rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace,
d) která je držitelem evropského profesního průkazu pro povolání realitní makléř, pokud o zápis tato osoba požádá
a umožní ověření vydání tohoto průkazu.

Odborná způsobilost
Bude se ministerstvu dokládat sedmi možnými způsoby. Vedle příslušného VŠ či SŠ vzdělání s doložením jedno
až pětileté praxe, bude uznávána odborná kvalifikace pro činnost realitní zprostředkování podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace, profesní kvalifikace pro činnost obchodníka s realitami podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání a evropský profesní průkaz pro povolání realitní makléř.

Školení BAE v rozsahu 1*a 2* je a bude koncipováno jako přípravný kurz na složení zkoušky pro získání profesní kvalifikace Obchodník s realitami, aby každý účastník našeho školení měl možnost tuto zkoušku úspěšně absolvovat.

Témata potřebné pro získání profesní kvalifikace jsou:
právní předpisy související s realitami
oblast stavebnictví
informační technologie
procesy a postupy spojené s výkonem činnosti makléře
marketingové principy a prodejní marketing
etický kodex a jeho dodržování v praxi
tržní odhady a financování nemovitostí

Povinné pojištění odpovědnosti
Doposud bylo pojištění profesní odpovědnosti povinností pouze pro členy Asociace realitních kanceláří České republiky. Zákon však tuto povinnost ukládá každému realitnímu makléři (OSVČ). Sankce za nedodržení je navržena až do výše 1mil korun.
 
Smlouva o realitním zprostředkování
Smlouva o realitním zprostředkování bude podle zákona vyžadovat písemnou formu! Zákon upravuje, co musí obsahovat, jaké musí mít přílohy, jak musí vypadat doložka o výhradním realitním zprostředkování, jaká jsou pravidla sjednání provize a také pravidla pro výpověď smlouvy.

 

Autor: Pavel Beneš