Správa nemovitostí

Dovolujeme si vám nabídnout komplexní správu nemovitosti. V oblasti správy pomáháme řešit problematiku nemovitosti a nalézáme úspěšná řešení. Správu nabízíme všem, kteří jsou vlastníky bytů či nebytových prostor, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům.


Služby provozně-správní

 • smluvní zajištění u oprávněných podniků, dodávku médií a servisní činnost nutnou pro bezproblémový provoz domu, zejména vody, el. energie, odvoz odpadků
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění provozních revizí zařízení dle příslušných ČSN
 • smluvní zajištění odečtení měřičů tepla, teplé a studené vody


Služby údržby a oprav nemovitostí

 • při provádění oprav a úprav vystupovat při veřejnoprávních jednáních vůči dodavatelům jménem mandanta v rozsahu plnění


Služby ekonomicko-organizační

 • vést kompletní evidenci předpisu plateb, aktualizovat ji měsíčně
 • stanovit a předepsat jednotlivé položky měsíční úhrady, tedy předpis v souladu s obecně závaznými předpisy a podle pokynu mandanta
 • provádět vyúčtování všech služeb na jednotlivé vlastníky a nájemce dle platných předpisů. Rozeslat jim vyúčtování nákladů uplynulého účetního období vůči uhrazeným fakturám
 • vést a evidovat platby prostřednictvím poštovních poukázek, připsané k účtu mandanta
 • vést evidenci nákladů a příjmů
 • zajištění smluvně vymáhání nedoplatků v rozsahu požadavků mandanta
 • zajištění smluvně účetnictví a daňové poradenství


Kontaktujte nás


Mgr. Richard Hájek

specialista správy nemovitostí

Mobil: +420 777 888 080
E-mail: richard.hajek@sluen.cz


*
:
*
:
:
*
:
*
captcha